Rallitestien järjestäminen

Motorsport Solutions Finland Oy - rallitesti.fi

Järjestämme ralliautojen kehitystestiajoja varten yksityisiä testitapahtumia joiden tarkoituksena on kehittää ralliauton suorituskykyä.  Valikoimissamme on n. 80 erilaista tieosuutta ja ne on listattu erilaisiin kategorioihin Extranet – asiakasportaaliimme. Hoidamme tieosuuden tilapäiseen sulkemiseen tarvittavat viranomaisluvat sekä vastaamme näiden lupaehtojen vaatimuksista. Lisäpalvelut voidaan räätälöidä Asiakastarpeen mukaisesti. Testitien varrella, nähdessäsi Motorsport Solutionsin logon, voit olla varma, että asiat on hoidettu turvallisesti, laadukkaasti ja kaikkien viranomaisten asettamien ehtojen mukaisesti.

Testaaminen

Ralliautojen testaaminen voidaan jakaa karkeasti kahteen erilaiseen tyyppiin, rallikilpailun ennakkotestiin ja
auton yleiseen kehitystestiin. Kummassakin tapauksessa tavoitteena on kehittää ralliauton ajo-ominaisuuksia, jälkimmäisessä enemmän yleistä kehittämistä ja ensimmäisessä tiettyyn kilpailuun valmistautumista.
Suomessa järjestettävissä testeissä painopistealue on yleensä iskunvaimennus, tästä käytetään rallikielessä
yleisilmaisua auton alusta. Alustan testaamisessa on tärkeää löytää erilaisia tietyyppejä, testitiellä tulisi olla
erilaisia hyppyjä, eri mallisia ja eri pituisia mutkia sekä näihin hyppyihin pitäisi pystyä ajamaan erilaisilla nopeuksilla sekä niiden jälkeen vastassa pitäisi olla heti mutka tai mutkayhdistelmiä. Kallellaan olevat hypyt heittävät autoa ja heti hypyn jälkeen tulevat mutkat asettavat alustan toiminnalle vaatimuksia, joilta odotetaan nopeaa reagointikykyä eli auton pitää totella sille annettuja käskyjä.

Ralliautoissa on myös lukuisa määrä muita testauskohteita, aerodynaamisista ratkaisuista voimansiirron ja moottorinohjausyksikön asetuksiin.

Tiesitkö

Autonvalmistajatiimi on tehnyt testitapahtumalle tarkat suunnitelmat, jonka mukaisesti testiä ajetaan.
Joskus testissä saatetaan jopa vaurioittaa ralliauton moottoria, tarkoituksella peitetään jäähdytysilman saanti, jotta
testissä saadaan selville esimerkiksi jäähdytysnesteen lämpötilasta raja-arvoja. Näitä raja-arvoja voidaan sitten ohjelmallisesti määritellä varsinaiseen kilpailuun ja estää tällä menetelmällä kilpailussa mahdollinen lumitukoksen aiheuttama moottoririkko.

Paikalla olevalle katsojalle tämä voi näyttäytyä niin, että ralliautossa on vikaa ja testi ei onnistunut. Todellisuudessa tilanne voi olla kuitenkin täysin päinvastainen, testaamisen kautta esiin nousi asioita joilta vältytään kilpailuissa, joissa varsinainen tulos tehdään, ongelmitta.

Ralliautoilussa lajin luonteeseen kuuluu myös aina vaihtuvat olosuhteet, joihin ei pystytä
vaikuttamaan. Talvet voivat olla Suomessa erilaisia, joka vaikuttaa tien pintaan varsinkin alkukesästä ja yleensäkin
sääolosuhteet voivat muuttaa äkillisesti testin luonnetta. Pitää muistaa, että ralliautoilussa kilpailuihin
kohdistuu ihan samat riskit olosuhdemuutoksista, joten testien aikana muuttuvat olosuhteet tuovat
aina testaamisen kautta tietokantaa kilpailuissa tarvittavaan tietotaitoon ja dataan.

Ralliauton testaaminen edellyttää paljon toistoja, samaa tieosuutta ajetaan kuljettajan puolesta mahdollisimman samalla lailla ja autossa kokeillaan erilaisia säätömahdollisuuksia tai jopa kokonaan erilaisia osia. Yksittäisen testiajon nimityksenä käytetään usein termiä ”VETO” (englanniksi RUN). Tällaisen ”TESTIVEDON” jälkeen kuljettaja ja yleensä myös kartanlukija osallistuvat insinöörien kanssa palaveriin, jonka analysointiin ralliauton tiedonkeruujärjestelmästä ajetaan data. Data on useista antureista kerättävää numeraalista tietoa, jonka pohjalta insinöörit muodostavat kaavioita (englanniksi CHART). Palaverissa insinöörit kuuntelevat kuljettajaparin sanallista arviota (termi ”PERSTUNTUMA”) ja vertaavat sitä datan pohjalta muodostuvaan kaavioon. Ralliauton kehittäminen on siis aina eräällä lailla kompromissi, erilaisten painopistealueiden välinen paras arvio siitä, millainen auton tulisi olla kulloisellekin kuljettajalle, hänen ajotavalleen vallitsevassa säätilassa ja renkaan seokselle sekä rengaspaineille, mitä kulloinkin on käytetty. Näistä muodostuu kombinaatio, joka on avain menestymiseen varsinaisissa kilpailuissa, joita varten on testattu. Voittaminen on aina tavoiteltu tahtotila, ralliautoilu on urheilun lisäksi myös aina markkinointia ja mielikuvan sekä brändin rakentamista.  

Säännöt

Ralliautojen kehitystä ohjaa ja raamittaa tekniset säännöt, tätä työtä johtaa kansainvälinen autoliitto FIA joka yhdessä autonvalmistajien kanssa käy keskustelua, missä huomioidaan myös markkinoinnilliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Kun tekniset säännöt muuttuvat, se edellyttää aina myös huolellista testaamista ja kehitystyötä. Ei sovi unohtaa myöskään ralliauton kestävyyden koettelemista ja sitä, että jokainen rallikilpailu on erilainen. Ralliauton ajo-ominaisuuksien on oltava erilaiset Ranskan merialpeilla asfaltitipinnalla kuin Kreikan kivikkoisilla vuoristoteillä. 

Ralliautoilussa menestyminen edellyttää testaamista, testeissä pitää löytää parhain kompromissi ja ralliauton kehittämistyön pitää olla jatkuvaa parantamista. Motorsport Solutions haluaa olla osa tätä jatkuvan parantamisen kulttuuria ja meidän tehtävämme on tarjota turvallisimmat ja laadukkaimmat olosuhteet ralliautojen kehittämiselle.

Your Performance – our passion